Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ימבליכוס’

 

*

בכפר הערבי

נתקע הג'יפ הצהל"י

וההמון החל מתקהל

סביב ארבעת היושבים

רכנו החיילים והוציאו

תחת כנפותיהם,

ספרים עם כותרות

מסולסלות, אותיותיהן

שזורות אלו באלו,

ופצו פּיוֹת בדיונים עדינים, כְּצפּוֹרִים,

בערבית שוטפת,

הם דנו באחְדוּת המציאוּת

על כן לא חשו לָהתקהלוּת

כנפש החוֹוָה-

המחוללת סביב השכל,

 

התושבים סובבו סביבם

בחגיגת האבן השחורה

ועל דעת המקום

הכֹּל פַּצָע השֶקֶט

 

   הערות: המונח וחדה' אלוג'וד, אחדות המציאות, מיוחס  למשנתו של השיח' הצופי-אנלדוסי הגדול מחיי א-דין אבן ערבי (אבן ערבי נולד והתחנך בקורדובה, היגר לפאס, למכה ולדמשק. 1240-1165). משמעותו היא שהמציאות לאמיתהּ אינה מחולקת לפרטים ולהיררכיות, אלא מצידו של אללה הכל אחד ושרוי באחדות שווה בכל עת; על כן המשיג השלם, הוא המקיים בהוויתו הפנימית את אחדות המציאות והוא אחד עם האל או עם רצונו, ולדידו הכל אחד ומיוחד, הכל נובע אלהוּת. ראוי לציין כי המונח וחדה' אלוג'וד אינו מצוי כתבו כלשונו בכתבי אבן ערבי, אך הרעיון העומד בבסיסו מצוי בהם ודאי. על תפישה זו שיש בה ביטול מהותי של התיאולוגיה המוסלמית הרשמית הדוגלת באלהוּת טרנסצדנטית, כמו גם מכתיבה היררכיות דתיות וחברתיות, המבדילות ומבדלות בין בני אדם, כמנהג הממסדים הדתיים באשר הנם, רואה הממסד האורתודוכסי- האסלאמי עד עצם היום הזה  במשנתו של אבן ערבי כפירה בעיקר; ספרו הגדול אלפתוחאת אלמכיה' (ההתגלויות של מכה) הוא ספר הכולל  שירה מיסטית והגות מיסטית עצמאית, נכתב  בקרבת הכעבה', האבן השחורה, שבמכה, אליה הגיע אבן ערבי כעולה רגל, ואליה חזר שוב ושוב, לעוצם גלוייו.

    מחול הנפש סביב השכל הוא הגדרתו של הפילוסוף הניאופלטוני הסורי ימבליכוס (330-270 לספ' לערך) למהות הזמן; אמנם יש בדבריו פירוש מדעי מדוקדק הכורך את יחסי השכל הכללי והנפש הכללית במוצא הזמן וכינונו. ברם, הדבר יפה גם לתפישת הזמן האפלטונית כזמן שבנפש, וכסוג של שהות בין הפקת רשמי החושים ובין עיבודם וניתוחם האנליטי באינטלקט האנושי. מה שניסיתי להציע הוא שבתווך בין קליטת רשמי החושים ובין מעברם ועיבודם במח אפשר שתשרור שהות אין-סופית.

*

*

בתמונה למעלה: Way Leading to Sartaba, Photographed by Tamarah 2007

*

תודתי לגלוריה על ששיגרה אליי לינק לשירהּ היפה של סוּעאד מאסי, והזכירה לי דבר-קיומו.

© 2010 שוֹעִי רז

Read Full Post »