Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מותרות’

*

*

שנינה היא התפוצצותה של רוח כּבוּלה; אין לךָ דבר בּזוּי  משנינה עגוּמה

[פרידריך שלגל, פרגמנטים, תרגום ואחרית דבר: טוביה ריבנר, הוצאת הקיבוץ המאוחד וספריית הפועלים: תל אביב 1982, עמ' 12,7 פגמנטים 90, 17]

*

מוֹתָרוֹת: דברים שאני לא זקוק להם באמת אבל יותר נוח ובטוח שהם יימצאו שם, כגון: חפצי-מעבר, מלים לא- מעטות, פעלים (במיוחד בציווי) קבצים רבים-מדי במחשב, הוראות שימוש, תעודות אחריות, תלושי משכורת, תעודת לידה, תעודת זהות, כּתובּה, שער החוק, בית כנסת; מפה עם מיקום משוער של הבית (בו אני דר); פיסלון אנטישמי של יהודון שהובא אליי מפולין; שמה של אישה ששברה את ליבה ואני שברתי את ליבה (מאז חלפו הרבה שנים); כנפיים; ספרים ודיסקים שנהנתי מהם פעם מזמן והם שם עדיין על המדפים, רק בשל עובדה זאת; פנקסי טלפונים ישנים, בלתי שמישים; טלפון סלולרי; שירים שלא אפרסם; ערדליים שהופכות אותי לרואה ואינו נראה כאשר אני יוצא לקניות; בני משפחה אחדים, שלא בחרתי בהם והם לא בחרו בי; עם ישראל, ממשלת ישראל, מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, כור גרעיני לישראל, מנהל מקרקעי ישראל; פתח תקוה, הרצליה פיתוח, הר-הבית; גמלים בסיני, דובים בקוטב, דולפינים—היכן שיִרְצוּ; מכתבי המלצה שפג תוקפם; מכתבי המלצה שלא נס ליחם; מכתבי אהבה; מכתבי החמצה; תעודת שחרור מן הצבא, תעודת שחרור ממילואים; תאריך אחרון לשיווק; קורות חיים; תארים אקדמיים; פרסים ומלגות; יידיש, לאדינו, ערבית-יהודית, ארמית-בבלית; שתי חליפות יד-שניה בארון—איתן אוכל ודאי לצאת לסיבוב מופעי-בּלוּז מחוף אל חוף (אף פעם לא לבשתי); בלוג; תפילה; חד-אופן; לחצן מצוקה, יציאת חירום, כיסא מפלט; הבוקר הבא.

*

*0 

בתמונה למעלה: Jozsef Egry (1883-1951), Echo, Oil on Canvas 1936

© 2012 שועי רז

Read Full Post »